CHÚNG TÔI LÀ AI?

Nhà máy với diện tích hơn 5000 m2, dây chuyền sản xuất, máy móc hiện đại và đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao, lành nghề, am hiểu công nghệ… chúng tôi hoàn toàn chủ động trong sản xuất và đảm bảo nâng suất tối thiểu 20.000 tấn sản phẩm/năm…

Xem chi tiết

SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Keo ốp lát gạch đá gốc xi măng

Keo Prefect ốp lát đá trong nhà ASIA- P04

Keo ốp lát gạch đá gốc xi măng

Keo ốp lát gạch đá CIMAX- CM03

Keo ốp lát gạch đá gốc xi măng

Keo ốp lát gạch đá Mosaic ASIA- P06

Keo chít mạch gạch đá gốc xi-măng và gốc epoxy

Keo Perfec chít mạch màu trắng CMM-00

Keo ốp lát gạch đá gốc xi măng

Keo Prefect ốp lát ngoài trời ASIA- P03

Keo chít mạch gạch đá gốc xi-măng và gốc epoxy

Keo chít mạch gốc Epoxy AJG-16

Sản phẩm gốc Epoxy

Bả Epoxy AMT-16

Keo Past gốc nhựa - AROLPRO

Keo Past gốc nhựa – PAST AROLPRO

DANH MỤC SẢN PHẨM